SEU

De Wikigestib
Dreceres ràpides: navegació, cerca

Contingut

Destacats

 1. Com configurar l'ordinador per a emprar el SEU (versió novembre 2016)
 2. S'ha habilitat el procediment per sol·licitar l'accés al SEU.
 3. Com instal·lar el DNI electrònic
 4. Sol·licitud de comptes d'usuari de pares_mares_tutors
 5. L'adreça d'accés al SEU és https://apps.caib.es/seycon/Introducció

A través del programari SEU (SEguretat Unificada) es duen a terme, entre d'altres, les següents tasques:

 • Alta de comptes d'usuari.
 • Baixa de comptes d'usuari.
 • Canvi de contrasenya en cas de pèrdua o oblit.


Fins ara totes aquestes tasques es duen a terme de manera centralitzada des de la Conselleria d'Educació i Cultura. Per tal d'agilitar el servei de gestió de comptes d'usuari, la Direcció General competent en matèria de Tecnologia i Comunicacionsha desenvolupat una versió descentralitzada del SEU que permetrà a determinades persones amb destinació a un centre educatiu dur a terme aquestes tasques.

Primeres passes

Per poder emprar el SEU es necessita:

 1. Un teclat amb lector de targetes i el programari necessari per llegir les targetes (Instal·lació del teclat).
 2. La realització del curs de maneig de SEU (com sol·licitar l'accés al programari SEU).
 3. Una targeta criptogràfica amb un certificat digital reconegut per la CAIB. Podeu emprar el DNI electrònic o bé, una targeta Oberthur que la DGIDT vos enviarà per correu ordinari una vegada superat el curs. En cas de triar la targeta Oberthur, el procediment per a incloure un certificat digital de l'FNMT és el següent Sol·licitud de certificat de l'FNMT amb targeta criptogràfica. En cas de triar el DNI electrònic, el procediment a seguir és Com instal·lar el DNI electrònic
 4. Configuració del PC des del qual s'accedirà al programari SEU
  • Configurar l'ordinador amb el programari adient ([Manual de configuració del PC])
  • Els centres públics han de comprovar que el PC des d'on s'accedirà al SEU està dins la Intranet de la CAIB (Configuració dels DNS). Per a consultes podeu anar a Suport -> Configuració del PC. .
  • Els centres privats (concertats o no) no han de configurar res al PC. L'únic requisit és que l'ordinador des del qual vulguin accedir al SEU ha de disposar d'una IP fixa i vàlida i ens han d'informar de l'IP. Per informar-nos de l'IP heu de enviar a seguretat@dgtic.caib.es un correu electrònic indicant:
   • A l'assumpte: "SEU - IP: Codi i nom del centre"
   • Codi i nom del centre.
   • IP fixa que té l'ordinador des del qual s'accedirà al SEU (per qualsevol consulta o dubte sobre l'IP podeu enviar un correu electrònic a seguretat@dgtic.caib.es).

Una vegada fets tots els tràmits vos enviarem un correu electrònic per indicar-vos quan podreu accedir al SEU. L'accés al SEU es fa a través de l'adreça:

https://apps.caib.es/seycon/

Procediments

 • Com canviar el nom i/o llinatges d'un compte d'usuari
- Centres que no fan servir el programa SEU: Com canviar el nom i/o llinatges d'un compte d'usuari.
- Centres que sí fan servir el programa SEU: S'ha d'accedir al programa SEU, a l'opció de menú "Nou procés" --> "Canvi de nom d'usuari". S'ha d'introduir el NIF, el nou nom i/o llinatges, i el document acreditatiu que presenta la persona que sol·licita el canvi de nom, i un motiu. Una vegada ha passat la verificació de la DG de Policia, ja és permès el canvi de nom i s'ha de signar digitalment.

Suport

Configuració del PC

 • CENTRES PRIVATS (CONCERTAT O NO): Per a qualsevol consulta sobre la configuració del PC podeu enviar un correu electrònic, a l'adreça: seguretat@dgtic.caib.es, amb la següent informació:
  • A l'assumpte del correu indicar: SEU: CONFIGURACIO PC
  • Codi i nom del centre.
  • Codi d'usuari i nom de la persona amb permís d'accés al programari SEU.
  • Dies i hores de contacte.
  • Telèfon de contacte.
  • Descripció detallada del problema o consulta.
  • En cas d'errada: captura de la pantalla on surt l'errada.

Funcionament del SEU / Certificat digital

 • Per a qualsevol dubte o errada relacionada amb el funcionament del SEU o el certificat digital podeu enviar un correu electrònic, a l'adreça: seguretat@dgtic.caib.es, amb la següent informació:
  • A l'assumpte del correu indicar: SEU: EDUCACIÓ
  • Codi i nom del centre.
  • Codi d'usuari i nom de la persona amb permís d'accés al programari SEU.
  • Dies i hores de contacte.
  • Telèfon de contacte.
  • Descripció detallada de l'errada produïda, o del dubte que es tingui.
  • En cas d'errada: captura de la pantalla on surt l'errada.

Instal·lació del teclat

 • Per a qualsevol consulta sobre l'instal·lació del teclat amb lector de targeta podeu enviar un correu electrònic, a l'adreça: suport@educacio.caib.es, amb la següent informació:
  • A l'assumpte del correu indicar: SEU: TECLAT AMB LECTOR DE TARGETA
  • Codi i nom del centre.
  • Codi d'usuari i nom de la persona amb permís d'accés al programari SEU.
  • Dies i hores de contacte.
  • Telèfon de contacte.
  • Descripció detallada del problema o consulta.
  • En cas d'errada: captura de la pantalla on surt l'errada.

Resolució de problemes

Anirem afegint en aquest apartat els problemes més comuns que vagin sorgint i les possibles solucions.

Generals

 • Problema: Quan accediu al SEU vos surt un missatge del tipus: "La connexió segura ha fallat" o "Esta conexión no está verificada."
 • Possible solució:
 1. Afegiu l'excepció de seguretat:
>> A vegades surt directament l'opció per afegir l'excepció, en aquest cas basta clicar-hi.
>> Altres vegades surt un apartat de "Entiendo los riesgo", heu de clicar damunt i després surt l'opció d'afegir l'excepció.
 • Problema: El Firefox vos dóna el missatge: "El Firefox ha evitat que aquest lloc obrís una finestra emergent"
 • Possible solució:
 1. Habilitau les finestres emergents:
>> Procediment per habilitar les finestres emergents.

Centres públics


Centres privats (concertats o no)

 • Problema: Quan accediu al SEU vos surt un missatge del tipus: "Not Found - The requested URL /seycon-web/ was not found on this server."
 • Possible solució:
  1. Comprovau que estau accedint a la URL correcta: https://apps.caib.es/seycon/
  2. Comprovau que accediu al SEU des del PC que disposa de l'adreça IP que vareu enviar a la DG de Tecnologies (veure "Primeres passes -> Apartat 4t -> Centres privats"), ja que només es podrà accedir al SEU des d'aquest PC.
  3. Si l'error continua seguiu les passes indicades a Suport -> Configuració del PC


 • Problema: Quan accediu al SEU vos surt un missatge del tipus: "Fordibben: You dont' have permission to access /seycon/ on this server."
 • Possible solució:
  1. Comprovau que accediu al SEU des del PC que disposa de l'adreça IP que vareu enviar a la DG de Tecnologies (veure "Primeres passes -> Apartat 4t -> Centres privats"), ja que només es podrà accedir al SEU des d'aquest PC.

Canvis en les destinacions de professors i generació de tasques al programa SEU

A partir de la publicació de la versió 2.27.01 de l’aplicatiu GestIB Web s'ha establert una nova funció mitjançant la qual es crea una tasca al programa SEU (SEguretat Unificada) cada vegada que es realitza una modificació de dades en les destinacions del professorat.

D'aquesta manera, en cas que es faci qualsevol canvi en una destinació, el SEU comprovarà si aquesta acció ha provocat una modificació de grup al qual pertany l’usuari dins aquesta aplicació i, si és així, automàticament es crearà una tasca dins l’aplicatiu (alta/baixa) que només podrà ser visualitzada per la persona responsable del programa SEU del centre on s’han realitzat aquests canvis, normalment el secretari/ària.

Si un professor pertany a dos centres diferents, únicament es podrà canviar la contrasenya des del centre al qual pertany el grup primari on hi ha assignat l’usuari.

Eines de l'usuari
Espais de noms
Variants
Accions
Navegació
Eines